Fartygen Network - skepp, yachter och båtar

Bavaria Cruiser 34

Tyskland - Mecklenburg-Vorpommern - Bergen auf Rügen Tyskland , Bergen auf Rügen

109.000

( ca 118.291 US$ )
Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker Bavaria Cruiser 34 Caribbean Yacht Broker
Tillverkare: :
Bavaria 
Modell :
Cruiser 34 
Typ :
Segelbåt 
Kategori :
Kryssare 
Designer :
Farr Yacht Design 
Flag :
 
Skrovform :
Et skrog 
Material :
CSF 
Cockpit :
Akterruff 
Control :
Double Wheel - rep 
Rigg :
Slup 
Färg :
vit 
Költyp :
Fena köl 
År :
2018 
Renoverad år :
 
Skick :
Brunn 
Kod :
61_b_59333 
Längd :
9,99 m ( 32,8 ft )  
LWL :
9,15 m ( 30,0 ft )  
LOD :
9,75 m ( 32,0 ft )  
Bredd :
3,42 m ( 11,2 ft )  
Utkast :
2,02 m ( 6,6 ft )  
Ståhöjd :
14,85 m ( 48,7 ft )  
Vikt :
5.300,0 kg ( 11.685 lbs )  
Ballast :
1.370,0 kg ( 3.020 lbs ) 25.8 % 
Speed :
 
Maxhastighet :
 
Bränslemängd :
150 ltr ( 40 Gal )  
Vatten :
150 ltr ( 40 Gal )  
Avloppsvatten :
 
Huvudmaskinen 1
Tillverkare: :
Volvo Penta 
Modell :
D1 - 30 
Köra :
Segelbåtsdrev 
Propeller :
3 bladig fast propeller 
År :
2018 
Renoverad år :
 
Uppträdande :
30,0 hp ( 22 kW )  
Drifttimmar :
 
Bränsle :
Diesel 
Nautisk
Kompass
GPS
Anemometer
Sonar
Plotter
VHF
PACTOR
Autopilot EL
Inredning & indelning
3
Hytter
6
Kojer
1
Toaletter
1
Dålig
Skafferi
Gasspis
GASUGN
Sjunka
Kylskåp
Teknisk utrustning
CD-spelare Radio
12 V DCsystemet
230 V ACsystemet
Laddare
Vattentrycksystem
Förgasningsanläggning
Propeller
Länspump elektrisk
Länspump Manuell
Landström
Extras
1
Ankare
Anchor ankarspel
Bathing
Ladder
Akterdusch
Andra extras
Bimini
Sprejhuva
Segling Utrustning
1
Genua
24 m²
Furler
1
Storsegel
27 m²
 

Informationens korrekthet
Leverantören försäkrar sig ha skapat de angivna uppgifterna med största omsorg,
emellertid kan ingen garanti ges för uppgifternas noggrannhet, fullständighet och aktualitet.
Ej tillgängligt på det här språket
Alternativt på detta språk: Engelska

Bavaria Cruiser 34

Technical data
Length 9.99 m
Width 3.42 m
Draft 2.02 m
Material GRP
Weight 5200 kg
Volvo Penta D1-30 engine
Genoa 24 m²
Large 27 m²
3 cabins
6 berths
1 toilet bath
First watering in 2018

Nautical equipment
GARMIN GMI 20 bundle with encoders
GARMIN autopilot system
GARMIN VHF radio "Blackbox" VHF 300i
GARMIN GPS chart plotter GPSMap 721
Steering compass

Safety equipment
Radar reflector
First aid kit
Emergency rudder
Fire extinguisher

equipment
Bow thruster
Manual bilge pump
Electric bilge pump
Lazybag & Lazyjacks
Sprayhood
Teak on the cockpit floor
Rod kicker with gas pressure spring
Double tax system
electr. Windlass
Delta anchor 10kg and anchor chain
Volvo Penta D1-30
Cockpit table with folding wings

Facility
CD radio with speakers
electr. Toilet
Darkening on side panorama windows
Seating area in the salon convertible to a bunk
Hot water boiler 20l
Shower facility
Ocean Line floor
Diesel heating

Alternativt på detta språk: Spanska

Bavaria Cruiser 34

Datos técnicos
Longitud 9,99 m
Ancho 3.42 m
Calado 2.02 m
Material GRP
Peso 5200 kg
Motor Volvo Penta D1-30
Génova 24 m²
Gran 27 m²
3 cabañas
6 literas
1 baño aseo
Primer riego en 2018

Equipo náutico
Paquete GARMIN GMI 20 con codificadores
Sistema de piloto automático GARMIN
Radio VHF GARMIN "Blackbox" VHF 300i
Plotter GPS GARMIN GPSMap 721
Brújula de dirección

Equipo de seguridad
Reflector de radar
Botiquín de primeros auxilios
Timón de emergencia
Extintor de incendios

Equipo
Hélice de proa
Bomba de achique manual
Bomba de achique electrica
Lazybag y Lazyjacks
Sprayhood
Teca en el piso de la cabina
Golpeador de varilla con resorte de presión de gas
Sistema de doble imposición
electr. Molinete
Delta ancla 10 kg y cadena de ancla
Volvo Penta D1-30
Mesa de bañera con alas plegables

Instalación
Radio CD con altavoces
electr. Inodoro
Oscurecimiento en ventanas panorámicas laterales
Zona de asientos en el salón convertible en litera
Caldera de agua caliente 20l
Ducha
Piso Ocean Line
Calefacción diesel

Alternativt på detta språk: Tyska

Bavaria Cruiser 34

Techn. Daten
Länge 9,99 m
Breite 3,42 m
Tiefgang 2,02 m
Material GFK
Gewicht 5200 kg
Motor Volvo Penta D1-30
Genua 24 m²
Groß 27 m²
3 Kabinen
6 Kojen
1 WC Bad
Erstwasserung 2018

Nautische Ausrüstung
GARMIN GMI 20 Bundle mit Gebern
GARMIN Autopilotsystem
GARMIN VHF-Funkgerät "Blackbox" VHF 300i
GARMIN GPS-Kartenplotter GPSMap 721
Steuerkompass 

Sicherheitsausstattung 
Radarreflektor
Erste Hilfe Set
Notruder
Feuerlöscher

Ausrüstung     
Bugstrahlruder
Manuelle Bilgenpumpe 
Elektr. Bilgenpumpe
Lazybag& Lazyjacks
Sprayhood
Teak auf Cockpitboden
Rodkicker mit Gasdruckfeder
Doppelsteuersystem
elektr. Ankerwinde
Delta Anker 10kg und Ankerkette
Volvo Penta D1-30
Cockpittisch mit Klappflügeln

Einrichtung 
CD Radio mit Lautsprechern
elektr. Toilette
Verdunklung an Seiten- Panoramafenstern
Sitzecke im Salon umbaubar zur Koje
Warmwasserboiler 20l
Duscheinrichtung
Fussboden Ocean Line
Dieselheizung

Alternativt på detta språk: Franska

Bavaria Cruiser 34

Données techniques
Longueur 9,99 m
Largeur 3,42 m
Tirant d'eau 2,02 m
Matériau GRP
Poids 5200 kg
Moteur Volvo Penta D1-30
Gênes 24 m²
Grand 27 m²
3 cabines
6 couchettes
1 bain WC
Premier arrosage en 2018

Equipement nautique
Pack GARMIN GMI 20 avec encodeurs
Système de pilote automatique GARMIN
Radio GARMIN VHF "Blackbox" VHF 300i
Lecteur de carte GPS GARMIN GPSMap 721
Compas de route

Équipement de sécurité
Réflecteur radar
Trousse de premiers soins
Gouvernail d'urgence
Extincteur

Équipement
Propulseur d'étrave
Pompe de cale manuelle
Pompe de cale électrique
Lazybag & Lazyjacks
Sprayhood
Teck sur le plancher du cockpit
Kicker avec ressort à gaz
Système de double imposition
électr. Guindeau
Delta ancre 10kg et chaîne d'ancre
Volvo Penta D1-30
Table de cockpit avec ailes repliables

Facilité
Radio CD avec haut-parleurs
électr. Toilette
Assombrissement des fenêtres panoramiques latérales
Coin salon dans le salon convertible en couchette
Chaudière à eau chaude 20l
Douche
Plancher Ocean Line
Chauffage diesel

Alternativt på detta språk: Ryska

Bavaria Cruiser 34

Технические данные
Длина 9,99 м
Ширина 3,42 м
Осадка 2,02 м
Материал ВРП
Вес 5200 кг
Двигатель Volvo Penta D1-30
Генуя 24 м²
Большой 27 м²
3 каюты
6 спальных мест
1 туалетная ванна
Первый полив в 2018 году

Морское оборудование
GARMIN GMI 20 в комплекте с энкодерами
Система автопилота GARMIN
ГАРМИН УКВ радио "Blackbox" УКВ 300i
GARMIN GPS картплоттер GPSMap 721
Рулевой компас

Оборудование для обеспечения безопасности
Радиолокационный отражатель
Аптечка первой помощи
Аварийный руль
Огнетушитель

оборудование
Носовое подруливающее устройство
Ручной трюмный насос
Трюмный насос электрический
Lazybag & Lazyjacks
Sprayhood
Тик на полу кабины
Ударник с пружиной давления газа
Система двойного налогообложения
элек. брашпиль
Дельта якорь 10 кг и якорная цепь
Volvo Penta D1-30
Стол в кокпите с откидными крыльями

объект
CD радио с динамиками
элек. туалет
Затемнение боковых панорамных окон
Гостиный уголок в салоне трансформируется в койку
Водогрейный котел 20л
Душевая
Этаж Ocean Line
Дизельное отопление

Alternativt på detta språk: Norska

Bavaria Cruiser 34

Tekniske data
Lengde 9,99 moh
Bredde 3,42 moh
Utkast 2,02 moh
Materiell GRP
Vekt 5200 kg
Volvo Penta D1-30-motor
Genova 24 m²
Stor 27 m²
3 hytter
6 køyer
1 toalettbad
Første vanning i 2018

Nautisk utstyr
GARMIN GMI 20-pakke med kodere
GARMIN autopilotsystem
GARMIN VHF-radio "Blackbox" VHF 300i
GARMIN GPS-kartplotter GPSMap 721
Styringskompass

Sikkerhetsutstyr
Radarreflektor
Førstehjelpsutstyr
Nødroder
Brannslokkingsapparat

utstyr
Bow thruster
Manuell lensepumpe
Elektrisk lensepumpe
Lazybag & Lazyjacks
Sprayhood 
Teak i cockpitgulvet
Stangsparker med gasstrykkfjær
Dobbelt skattesystem
elec. vinsj
Deltaanker 10 kg og ankerkjetting
Volvo Penta D1-30
Cockpitbord med sammenleggbare vinger

anlegget
CD-radio med høyttalere
elec. toalett
Mørkere på panoramavinduer på siden
Sitteområde i salongen konvertible til en køyeseng
Varmtvannskjele 20l
Dusjanlegg
Ocean Line etasje
Diesel oppvarming

Alternativt på detta språk: Polska

Bavaria Cruiser 34

Dane techniczne
Długość 9,99 m
Szerokość 3,42 m
Zanurzenie 2,02 m
Materiał GRP
Waga 5200 kg
Silnik Volvo Penta D1-30
Genua 24 m²
Duży 27 m²
3 domki
6 miejsc do spania
1 wanna toaletowa
Pierwsze podlewanie w 2018 r

Sprzęt żeglarski
Pakiet GARMIN GMI 20 z koderami
System autopilota GARMIN
Radio GARMIN VHF „Blackbox” VHF 300i
Ploter map GARMIN GPSMapa 721
Kompas sterujący

Sprzęt bezpieczeństwa
Odbłyśnik radarowy
Zestaw pierwszej pomocy
Ster awaryjny
Gaśnica

Wyposażenie
Ster strumieniowy
Ręczna pompa zęzowa
Elektryczna pompa zęzowa
Lazybag i Lazyjacks
Sprayhood
Teak na podłodze kokpitu
Rod kicker ze sprężyną gazową
System podwójnego opodatkowania
elektr. Winda kotwiczna
Kotwica Delta 10 kg i łańcuch kotwiczny
Volvo Penta D1-30
Stół kokpitu ze składanymi skrzydłami

Obiekt
Radio CD z głośnikami
elektr. Toaleta
Przyciemnienie bocznych okien panoramicznych
Miejsce do siedzenia w salonie można przekształcić w łóżko piętrowe
Kocioł ciepłej wody 20l
Prysznic
Podłoga Ocean Line
Ogrzewanie olejem napędowym

Alternativt på detta språk: Italienska

Bavaria Cruiser 34

Betygsätter du den här båten?
68 Rösta
Caribbean Yacht Broker
Caribbean Yacht Broker
Jürgen Faulenbach
Jürgen Faulenbach

Jämförbara resultat


Jämförbara erbjudanden